Forcit CEO Joakim Westerlund joins Woodio’s Board of Directors

Joakim Westerlund has been appointed to the Woodio Board of Directors to strengthen its strategic expertise, especially in the area of production development.

Woodio, a manufacturer of innovative solid wood composite bathroom furniture, continues to strengthen its board. Joakim Westerlund brings manufacturing industry and production development experience to the Woodio Board.

In 2019, Woodio opened its own production facility in Konala, Helsinki. The European Innovation Commission has recently provided the company with a total of EUR 7.5 million in funding for the development of production technology. Woodio is currently preparing to build a pilot plant and aims to significantly increase production capacity and improve security of supply. The company’s production will continue in Finland. Joakim Westerlund has been appointed to the company’s Board of Directors to strengthen its strategic expertise, especially in the area of production development.

Westerlund has a diverse background both from the academic world and as a business leader. Westerlund holds a PhD in engineering and has worked as a researcher at Åbo Akademi University and University College London. In the corporate world, Westerlund has a significant career with the building materials manufacturer Paroc Group, where he has held various management team roles, e.g. within the company’s technology and production. Today, Westerlund is the CEO of Forcit Group, which specializes in explosives and consulting in construction environmental impact.

“Woodio is a great concept that combines top-quality products, design, sustainable development and strong Finnish material know-how in an excellent way. It’s really exciting to get involved in supporting Woodio on their growth journey.” notes Joakim Westerlund.

Woodio’s board consists of Eerik Paasikivi, Niklas von Weymarn, Pekka Rantala and Joakim Westerlund. The company’s founder and CEO is Petro Lahtinen, Ph.D. in Chemistry.

“Woodio is about to start an interesting and challenging phase. We have proven that the material innovation has great functional qualities. The company is now entering to a growth phase – and one of the most essential part of this is production development and scaling. I am very pleased that Joakim, an experienced production professional is joining our Board.” says Eerik Paasikivi, the Chairman of the Woodio Board of Directors.

Woodio material is the world’s first 100% waterproof solid wood composite made from real wood chips. The material has better properties than conventional bathroom materials such as ceramics. The material is durable in use and, for example, does not crack from impact like ceramics. Woodio products combine technological innovation, Scandinavian design, quality and sustainability.

Additional information and pictures:
Mervi Laakso-Leppänen, Brand Manager, Woodio, tel. +358 50 410 9598

www.woodio.fi

Woodio is a Finnish eco-design and material technology company founded in 2016. The material developed by Woodio is the world’s first 100% waterproof solid wood composite made from real wood chips. Woodio aims to make bathrooms more sustainable and interesting with their new material. The carbon footprint of Woodio products, throughout their life cycle, is significantly lower than with other solutions.

Follow Woodio: Instagram Facebook Pinterest 

Forcitin toimitusjohtaja Joakim Westerlund Woodion hallitukseen

Joakim Westerlund on nimitetty Woodion hallitukseen vahvistamaan etenkin tuotannon kehittämiseen liittyvää strategista osaamista.

Innovatiivisesta puukomposiitista kylpyhuonekalusteita valmistava Woodio jatkaa hallituksensa vahvistamista. Joakim Westerlund tuo Woodion hallitukseen kokemusta valmistavasta teollisuudesta ja tuotannon kehittämisestä.

Vuonna 2019 Woodio avasi oman koetuotantotilansa Helsingin Konalassa. Euroopan innovaatiokomissio on vastikään myöntänyt yhtiölle yhteensä 7,5 miljoonan euron rahoituksen tuotantoteknologian kehittämiseen. Woodio valmistelee parhaillaan pilottitehtaan rakentamista ja tähtää huomattavaan tuotantokapasiteetin lisäykseen sekä toimitusvarmuuden parantamiseen. Yhtiön tuotanto tulee edelleen säilymään Suomessa. Joakim Westerlund on nimitetty yhtiön hallitukseen vahvistamaan etenkin tuotannon kehittämiseen liittyvää strategista osaamista.

Westerlundilla on monipuolinen tausta sekä akateemisesta maailmasta, että yritysjohtajana. Hän on väitellyt tekniikan tohtoriksi ja toiminut tutkijana Åbo Akademissa ja University College Londonissa. Yritysmaailmassa Westerlundilla on takanaan merkittävä ura rakennusmateriaalivalmistaja Paroc Groupissa, jossa hän on vastannut erilaisissa johtoryhmärooleissa mm. yhtiön teknologiasta ja tuotannosta. Nykyään Westerlund toimii räjähteisiin sekä rakentamisen ympäristövaikutusten konsultointiin erikoistuneen Forcit Groupin toimitusjohtajana.

”Woodio on mahtava konsepti, missä yhdistyy erinomaisella tavalla huippulaadukkaat tuotteet, design, kestävä kehitys ja vahvaa suomalaista materiaaliosaamista. On todella innostavaa tulla mukaan tukemaan Woodion kasvumatkaa.” toteaa Joakim Westerlund.

Woodio hallituksen muodostaa Eerik Paasikivi, Niklas von Weymarn, Pekka Rantala ja Joakim Westerlund. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja on kemian tohtori Petro Lahtinen.

“Woodiolla on edessään mielenkiintoinen ja haastava vaihe. Olemme todistaneet, että innovaatio toimii ja on jopa totuttuja ratkaisuja parempi. Seuraavaksi vuorossa on kasvuponnistelut, ja tämän yhtenä oleellisimpana osana tuotannon kehittäminen ja skaalaus. Olen erittäin tyytyväinen, että saamme Joakimin kaltaisen kokeneen tuotantoammattilaisen mukaan hallitukseemme.” kertoo Woodion hallituksen puheenjohtaja Eerik Paasikivi.

Woodio-materiaali on maailman ensimmäinen täysin vedenkestävä, puuhakkeesta valmistettu massiivipuukomposiitti. Materiaali on ominaisuuksiltaan tavanomaisia kylpyhuonemateriaaleja, kuten posliinia parempi. Materiaali kestää käytössä, eikä esimerkiksi halkea iskusta, kuten keramiikka. Woodio tuotteissa yhdistyvät teknologinen innovaatio, skandinaavinen muotokieli, laatu ja ekologisuus.

Lisätiedot ja kuvat:
Mervi Laakso-Leppänen, Brand Manager, Woodio, tel. +358 50 410 9598

www.woodio.fi

Woodio on suomalainen, vuonna 2016 perustettu eco-design ja materiaaliteknologiayritys. Woodion kehittämä materiaali on maailman ensimmäinen täysin vedenkestävä, puuhakkeesta valmistettu massiivipuukomposiitti. Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland merkki palkitsi Woodion syyskuussa 2019 Vuoden Designteko -tunnustuksella. Huhtikuussa 2019 Woodio palkittiin innovaatiostaan ja muotoilustaan Design Plus by ISH -palkinnolla, jonka myöntää Saksan muotoiluneuvosto. Woodion tavoitteena on tehdä kylpyhuoneista ekologisempia ja mielenkiintoisempia uuden materiaalin avulla. Woodio-tuotteiden hiilijalanjälki, niiden koko elinkaaren ajan, on huomattavasti pienempi kuin muilla ratkaisuilla.

Seuraa: Instagram Facebook Pinterest 

share news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Interview requests

Are a journalist and want to discuss interview opportunities? Please get in touch with our Brand & Marketing Manager Mervi Laakso-Leppänen for inquiries. You can also  take a look in our mediabank for high resolution photos and materials.

Showroom

Woodio Showroom
Kaikukatu 2C (Second floor)
FI-00530 Helsinki, Finland
Tel: +358 50 478 2944

Visit us

Our showroom is open by appointment only.  Book an appointment via email [email protected]

Factory

Our products are made at the Woodio Factory in Finland.
Address: Hankasuontie 8, FI-00390 Helsinki, Finland

Woodio Oy / Business ID (VAT)  FI27121523