Pentti Malaska Futures Award to Woodio Oy

“Receiving the Futures Award is a very happy surprise for the Woodio team. Clearly, the jury shares our vision that commercializing environmentally friendly technologies is crucial for a more sustainable future. Like the previous winner Solarfoods, the journey of Woodio’s wood material innovation into people’s everyday lives is long. It is gratifying to see that this journey is supported by recognitions such as the Pentti Malaska Futures Award. ” celebrates Petro Lahtinen, founder and CEO, Ph.D.

The University of Turku Pentti Malaska Futures Award was established in 2017, in the honour of the 25th anniversary of Finland Futures Research Centre (FFRC) at the University of Turku. Pentti Malaska (1934-2012) was a professor of financial mathematics and statistics at Turku School of Economics and established the FFRC in 1992. Pentti Malaska was a radical, visionary thinker whose research interests crossed a wide range of academic disciplines from mathematics and electrical engineering to philosophy, ecology and strategic management. His work boldly crossed sectoral boundaries between the academic world, business world and societal influencing. Purpose of the award is to honour and continue Professor Malaska’s pioneering life’s work in the field of futures research.

“The solution has a strong scientific basis in the research conducted at the University of Helsinki. The carbon footprint of the material used by Woodio is extremely small and the products have global applicability and scalability. The products combine industrial design and innovative approach to the use wood. The winner continues Professor Pentti Malaska’s interdisciplinary future philosophy by combining visionary thinking, innovative technology, and boundary-crossing collaboration for building a sustainable planetary future with radical solutions”, says chair of the panel deciding the winner, Director Juha Kaskinen from the Finland Futures Research Centre of the University of Turku.

Read official press release.

More information
Petro Lahtinen, CEO Woodio, T. 050 5811 033, www.woodio.fi
Juha Kaskinen, Director, Finland Futures Research Centre of the University of Turku, T.040 543 9645 

Woodio on palkittu 30 000 euron suuruisella Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla

Turun yliopiston myöntämällä Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla palkitaan tutkimukseen perustuva, rajat ylittävä ja visionäärinen innovaatio, joka auttaa rakentamaan kestävämpää globaalia tulevaisuutta. Vuoden 2021 palkinto on myönnetty suomalaiselle Woodio Oy:lle, joka on kehittänyt uudenlaisen, ekologisen vedenkestävän puukomposiittimateriaalin.  

”Tulevaisuuspalkinnon saaminen on Woodio tiimille erittäin iloinen yllätys. Selvästi palkintoraati jakaa Woodion näkemyksen, siitä että ympäristöystävällisten teknologioiden kaupallistaminen nyt on keskeistä kestävän tulevaisuuden kannalta. Kuten edellisen voittajan Solarfoodsin, että Woodion puumateriaali-innovaation matka osaksi ihmisten tavallista arkea on pitkä. On ilahduttavaa nähdä, että tätä matkaa tuetaan Pentti Malaska- tulevaisuuspalkinnon kaltaisilla tunnustuksilla.” iloitsee Woodion perustaja ja toimitusjohtaja, kemian tohtori, Petro Lahtinen.

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto perustettiin vuonna 2017 Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Palkinto kunnioittaa professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla. Pentti Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, joka perusti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 1992. Malaska oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen väliset rajat laajasti matematiikasta ja sähkötekniikasta filosofiaan, ekologiaan ja strategiseen johtamiseen. Malaskan elämäntyö ylitti myös rajat akateemisen maailman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä. 

”Voittoisalla innovaatiolla on vahva tieteellinen perusta Helsingin yliopiston tutkimustyössä. Woodion käyttämän materiaalin hiilijalanjälki on erittäin pieni, ja tuotteilla on vahva maailmanlaajuinen sovellettavuus ja skaalautuvuus. Tuotteissa yhdistyvät teollinen muotoilu ja innovatiivinen lähestymistapa puumateriaalin käyttöön. Voittaja jatkaa professori Pentti Malaskan poikkitieteellistä tulevaisuusfilosofiaa yhdistämällä visionäärisen ajattelun, innovatiivisen teknologian ja rajat ylittävän yhteistyön kestävän planetaarisen tulevaisuuden rakentamiseksi radikaalien ratkaisujen avulla”, toteaa palkintoraadin puheenjohtaja, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.

Lue virallinen lehdistötiedote.

Lisätietoja: 
Petro Lahtinen, toimitusjohtaja, Woodio, p.  050 5811 033, www.woodio.fi
Juha Kaskinen, johtaja, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, p. 040 543 9645 

share news

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Interview requests

Are a journalist and want to discuss interview opportunities? Please get in touch with our Brand & Marketing Manager Mervi Laakso-Leppänen for inquiries. You can also  take a look in our mediabank for high resolution photos and materials.

Showroom

Woodio Showroom
Kaikukatu 2C (Second floor)
FI-00530 Helsinki, Finland
Tel: +358 50 478 2944

Visit us

Our showroom is open by appointment only.  Book an appointment via email [email protected]

Factory

Our products are made at the Woodio Factory in Finland.
Address: Hankasuontie 8, FI-00390 Helsinki, Finland

Woodio Oy / Business ID (VAT)  FI27121523